Stupio je na snagu Pravilnik o registru stvarnih vlasnika – obveznici pravni subjekti

Na temelju nedavnih izmjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, stupio je na snagu Pravilnik o registru stvarnih vlasnika (NN 53/2019). Tko su stvarni vlasnici? Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom. Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) stvarnog vlasnika ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik stranke te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom stranke smatra se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovodnog tijela ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije.

Tko su stvarni vlasnici? Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom. Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) stvarnog vlasnika ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik stranke te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom stranke smatra se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovodnog tijela ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije.

Stvarni vlasnik se neće utvrđivati niti će se provjeravati njegov identitet ako je riječ o trgovačkom društvu čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u EU ili u trećoj državi.

Zašto Registar stvarnih vlasnika?

Uspostava i vođenje Registra stvarnih vlasnika je jedna od mjera propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Cilj samog Zakona je propisati mjere, radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te druge preventivne mjere u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma.

Riječ je o registru koji vodi FINA te svi pravni subjekti imaju obvezu upisati u Registar propisane podatke koristeći web aplikaciju uz certifikat ili preko poslovnice FINA-e korištenjem propisanog Obrasca koji je prilog Pravilnika.

Obrasci su dostupni na sljedećem linku: https://www.fina.hr/registar-stvarnih-vlasnika.

Dakle, ova obveza se odnosi na: trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije, ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne samouprave nije jedini osnivač, trustove i s trustom izjednačene subjekte stranog prava koji su obveznici OIB-a u RH.

Svaki pravni subjekt je dužan putem web aplikacije uz certifikat ili putem propisanog Obrasca, upisati podatke o stvarnom vlasniku odnosno OIB te fizičke osobe, ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državu prebivališta, državljanstvo, prirodu i opseg stvarnog vlasništva.

Rok za upis navedenih podataka o stvarnom vlasniku je od 03.06.2019. godine (udruge od 01.07.) do 31.12.2019. godine. U slučaju promjene podataka o stvarnom vlasniku nakon njihovog inicijalnog unosa, pravni subjekti su dužni podatke izmijeniti u Registru u roku od 30 dana od datuma nastanka promjene.

Samim Zakonom o sprječavanju pranja novca predviđene su visoke prekršajne kazne za slučaj da pravni subjekti ne bi postupili sukladno obvezama iz Pravilnika, i to u iznosu od 5.000,00 do 350.000,00 kn za pravnu osobu te 5.000,00 kn do 35.000,00 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Uvid u registar?

Izravni uvid u podatke Registra biti će omogućen od 01.01.2020. godine, i to obveznicima s obligatornim pristupom, obveznicima s fakultativnim pristupom i nadležnim državnim tijelima.

Prvu skupinu, obveznike s obligatornim pristupom, čine banke, podružnice banaka koje su osnovane u RH u skladu sa zakonom te javni bilježnici. U skupinu obveznika s fakultativnim pristupom Registru stvarnih vlasnika ulaze kreditne institucije koje nisu banke, mirovinska društva, samostalni revizori i revizorska društva, odvjetnici i odvjetnička društva, porezni savjetnici, leasing i faktoring društva i drugi navedeni u čl. 24. Pravilnika.

S obzirom da će podaci navedenim obveznicima biti dostupni od 01.01.2020. godine, Pravilnikom je propisano da će do tada moći prilikom provođenja mjera dubinske analize moći zatražiti od stranke izvadak iz Registra.