O nama

Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o. iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 27, osnovano je udruživanjem odvjetnika Petra Petrić iz Zagreba i odvjetnice Ana-Marija Kajić, kojim je nastavljen kontinuitet rada Zajedničkog odvjetničkog ureda Petar Petrić & Ana-Marija Kajić te odvjetničkog ureda Petrić osnovanog 1996. godine.

Zastupamo interese mnogih klijenata u parničnim postupcima širokog raspona, od najsloženijih trgovačkih sporova do sporova u kojima zastupamo klijente radi ostvarenja pojedinačnih interesa.

Pružamo usluge pravnog savjetovanja za potrebe domaćih i stranih pravnih osoba, s osobitim naglaskom na trgovačko i korporativno pravo, obvezno pravo, imovinsko pravo, te savjetovanje i pravnu podršku domaćim i stranim investitorima, s posebnim naglaskom na investicije u turizmu, a koje usluge obavljamo s visokim profesionalnim standardima.

Pružamo usluge provjere – revizije korporativne usklađenosti društva sa zakonskim propisima u području djelatnosti klijenta, posebno u području radnog prava, nekretnina te djelatnosti trgovine i hotelijerstva.

Zastupajući klijente u rješavanju sporova pred sudovima i drugim nadležnim tijelima pronalazimo najbolja rješenja za klijente pri čemu vodimo brigu o tome da li se spor može riješiti primjenjujući alternativno rješavanje spora kako bi se za klijenta postiglo najpovoljnije rješenje u što kraćem roku. Odvjetnici u uredu su ovlašteni izmiritelji i članovi Hrvatske udruge za mirenje.

Dobitnici smo nagrade dodjeljene od strane Hrvatske udruga za mirenje za najbolji odvjetnički ured u mirenju za 2016. godinu.

Pored članstva u Hrvatskoj udruzi za mirenje, članovi smo i Američke gospodarske komore u Hrvatskoj te International Bar Association.

Domaćim i stranim investitorima u turizmu pružamo pravnu podršku u pripremi i realizaciji ulaganja, predlažemo rješenja za otklanjanje prepreka ulaganja, pratimo propise koji uređuju pitanja investicija u turizmu, klijentima predlažemo aktivnosti potrebne za realizaciju projekata ulaganja u turizam, pružamo pravnu podršku i prilikom osnivanja difuznih i integralnih hotela, hotela baština – heritage, obiteljskih hotela te drugih oblika organiziranja turističkih usluga.

Savjetujući i zastupajući strane i domaće pravne osobe u njihovom poslovanju u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji tijekom punih 20 godina, stvorili smo ugledan i respektabilan odvjetnički ured koji udovoljava najvišim standardima stručnosti i pouzdanosti pružanja odvjetničkih usluga.

Veselimo se suradnji s vama, obratite nam se s povjerenjem.