Usluge

PRAVO DRUŠTAVA

 • preuzimanja i spajanja
 • zajednička ulaganja
 • restrukturiranje
 • likvidacija
 

TRGOVAČKO PRAVO

BANKARSKO I FINANCIJSKO PRAVO

 • bankarsko pravo – zajmovi, garancije i bankarski proizvodi
 • osiguranje tražbina
 • financiranje imovine
 

NEKRETNINE

 • kupnja i prodaja nekretnina
 • razvojni projekti vezani uz nekretnine
 • gradnja
 • prostorno uređenje
 • zakup
 • najam
 • zemljišnoknjižni postupci
 

STEČAJ I PREDSTEČAJNE NAGODBE

 • naplata tražbina
 • stečajni postupak
 • namirenje vjerovnika
 • preustroj u stečaju
 • postupak predstečajne nagodbe

TRŽIŠNO NATJECANJE

 • Prijave namjere koncentracije
 • Zabranjeni sporazumi
 • Zastupanje u postupcima iz područja tržišnog natjecanja
 

RADNO PRAVO

 • kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori
 • sindikati i udruge poslodavaca
 • zbrinjavanje viška radnika
 • privremeno zapošljavanje
 • interni radno pravni propisi
 • radni sporovi
 

RJEŠAVANJE SPOROVA

 • Parnični postupci
 • Međunarodna i domaća arbitraža
 • Alternativno rješavanje sporova
 • Medijacija