PAMETNI UGOVORI – SMART CONTRACTS

U prošlom broju bilo je riječi o ugovorima koji se sklapaju u elektroničkom obliku što je brže i jednostavnije od sklapanja „klasičnih ugovora“.

Ali mnogi smatraju da je budućnost u konceptu „pametnih ugovora“ koji smatraju motorom najbrže transformacije gospodarskih odnosa u povijesti ali i mnogi profesija.

Što je pametni ugovor?  

Dvije ugovorne strane unaprijed definiraju pravila kako će regulirati svoje odnose, zatim se ta pravila sastave u obliku računalnog koda na blockchain platformi.

Pametni ugovori pružaju mogućnost sigurne razmjene novca (kriptovalute), dionica, i druge imovine izravno, bez sudjelovanja posrednika (financijskih i javnih službi)

Pametno ugovaranje uključuje automatizaciju sklapanja ugovora putem umjetne inteligencije, automatizaciju izvršenja ugovora putem blockchain tehnologije, te ugovornu digitalnu međusobnu povezanost putem interneta.

Što je tako pametno?

Pametna je mogućnost automatskog izvršenja ugovora pomoću algoritma i računalnih kodova.

Primjeri pametnih ugovora u mogućoj budućoj svakodnevnoj primjeni

  • Web trgovina – Naručili ste robu putem web trgovine. Vaša uplata za naručenu robu zabilježava se u blockchainu. Nakon potvrde dostavne službe da vam je roba koju ste naručili predana i da ste zadovoljni njezinom kvalitetom (niste prigovorili), novac se plaća prodavaču.
  • Ugovor o zakupu – Zaključili ste ugovor o zakupu vašeg poslovnog prostora. Ugovorom je predviđeno plaćanje zakupnine do 10. u mjesecu. U slučaju da vam zakupnik ne plati dugovanu zakupninu, izvršava se automatsko zaključavanje ulaznih vrata poslovnog prostora i zakupnik više ne može ući u poslovni prostor.  
  • Ugovor o kreditu ili leasingu vozila – Dali ste bankovni kredit za automobil ili svoje vozilo u leasing. U slučaju da korisnik kredita ili korisnik predmeta leasinga ne plati mjesečnu ratu kredita ili leasinga, vozilo se blokira i onemogućuje se daljnja uporaba.
  • Nasljeđivanje – rasporediti svoju imovinu oporukom ili ugovorom o doživotnom uzdržavanju možete koristeći pametni ugovor. Sustav provjerava postojanje potvrde o smrti za određenu osobu i automatski izvršava volju iz oporuke odnosno ugovora o doživotnom uzdržavanju, bez posrednika. Sustav upućuje podatke u zemljišne knjige radi upisa vlasništva, u poreznu upravu radi utvrđenja eventualne porezne obveze, te u sve druge potrebne evidencije

Prednosti pametnih ugovora

  • Ušteda novca i vremena – provode se bez posrednika
  • Sigurnost za ugovorne strane – uvjete ugovora na blockchain platformi nitko ne može mijenjati
  • Brzo i efikasno rješavanje ugovornog odnosa i provedba ugovora – čim se ispune uvjeti stranke odmah razmjenjuju imovinu, u njima je sve nedvosmisleno, sadržaje se ne može mijenjati te kršenje ugovora dovodi do kazne

Što donosi budućnost  

U budućnosti bi pametni ugovori mogli postati naša svakodnevnica. Ne bi više bilo pisanih ugovora s ogromnim brojem stranica i mnogima nejasnom pravnom terminologijom.

Pametni ugovori trebali bi omogućiti strukturiranje i osiguranje mnogih područja života bez komplikacija u provedbi i bez potrebe sudjelovanja i posredovanja trećih osoba.

Iako blockchain tehnologija ima svoje probleme, ipak nadilazi centralizirane sustave koje se trenutno koriste u bankama i državnim strukturama. Mnogi smatraju sigurnim da će se pametni ugovori distribuirati širom svijeta u različitim sferama života i poslovanja, jer značajno štede novac i vrijeme, te brišu granice svih država u području trgovinskih odnosa.

Autor: Petar Petrić, odvjetnik