UTJECAJ TEHNOLOGIJE NA PRAVNU PROFESIJU

Nadali smo se da će 2020. i 2021. biti godine u kojima će se sudovi modernizirati i biti usluga koja će koristiti na daljinu, a pravna profesija steći nove vještine za daljinsko služenje korisnicima pravnih usluga.

Posljedice pandemijskih uvjeta rada, smanjenja gospodarskih aktivnosti a sada i očekivane ekonomske posljedice ratnih sukoba, stvorile su konačnu priliku za trajno uključivanje tehnologije u pravnu profesiju.

Koncepti koji mogu ubrzati pravdu, poput online saslušanja, e-komunikacije, online pregovora i medijacije, postali su naša velika prilika.

Ali ovo je tek početak. Nema razloga da uskoro ne govorimo o virtualnim sudnicama i sudskim raspravama, o virtualnim pregovorima i medijacijama kao učinkovitom i brzom načinu rješavanja poslovnih i drugih sporova.  

Pravnu profesiju očekuje brza modernizacija u svakom smislu, legal tech opremljenost, nužnost cjelodnevne i kontinuirane dostupnosti putem e-komunikacije i video linkova, široka uporaba online platformi za sve potrebne aktivnosti.  

Pravni profesionalci koji su ovakav način rada i funkcioniranja razvijali i gradili i prije aktualnog vremena, vrlo lako se mogu prilagoditi mogućnostima online načina rada,  sve više prisutnog u globalnim okvirima.

Mnogi smatraju da svijet prava i pravne profesije te pravnih usluga neće više nikad biti isti. Sva globalna pandemijska i ratna događanja i promjene koje su se dogodile, istodobno su i šansa  svim profesijama pa tako i pravnoj da ovo vrijeme iskoriste da postanu moderne profesije, one koji će umjesto za nezadovoljne, raditi za zadovoljne korisnike.

Što to znači za pravnu profesiju?

Pravni stručnjaci trebali bi iskoristiti priliku za konačno i trajno uključivanje tehnologije i legaltecha u svoju praksu.

Korisnici pravnih usluga sve više traže praktične, pristupačne pravne usluge kojima mogu pristupiti s bilo kojeg mjesta, a tehnologija već igra jednu od ključnih uloga u ispunjavanju tih zahtjeva. Premda su nam online platforme već duže vrijeme na dohvat ruke, online je sada postalo „new normal“. Vrlo brojne su usluge koje se ranije nisu nudile online, a sada se čak i vjenčanja mogu obaviti online. Svi poslovni sastanci se vode online, sklapaju se pravni poslovi i daju pravni savjeti, čak se i sporovi rješavaju online.

Ekonomija će se prilagoditi. Pravna profesija se također mora prilagoditi.

Kao što pravnik sredinom 20. stoljeća nije mogao niti zamisliti mogućnost neposredne elektronske komunikacije, niti mi danas ne možemo sa sigurnošću predvidjeti što će se dešavati u budućnosti pravne profesije i pružanja pravnih usluga.

Ali neke se stvari mogu smatrati izvjesnima. Brzinu kojom će pravni profesionalci usvajati primjenu Artificial Intelligence (AI) platformi, neće određivati oni sami već njihovi korisnici, njihove stranke, gospodarstvo, poslovni partneri i suradnici. Upravo će korporacije, poslovni subjekti koji su veliki korisnici pravnih usluga pravne profesije, sami zahtijevati da pravni profesionalci koriste te tehnologije jer neće biti spremni plaćati troškove koji nisu neophodni.

Smatra se da će IT profesionalci biti nužni za moderan razvoj pravne profesije i čini se da će pravnim službama, odvjetnicima, i svim drugim pravnim profesionalcima biti potrebna uska suradnja s IT sektorom kako bi opstali u modernom svijetu pružanja pravnih usluga.

Uporaba modernih 5G i još moćnijih mreža koje su u najavi kao i sredstava komunikacije u realnom vremenu, primjena blockchaina i drugih tehnologija sadašnjosti i budućnosti bit će ključna ne samo za funkcioniranje pametnih gradova, za autonomnu vožnju automobila i njihovu komunikaciju međusobno i sa prometnim senzorima i dronovima, za “pametne tvornice” s tehnologijom svih strojeva spojenih na mrežu, već će biti od velike važnosti i za pristup velikom broju podataka koje treba analizirati, za provođenje zahtjevnih dubinskih analiza (due dilligenca) već na lokaciji klijenta, obavljanja pravnih usluga za gamersku i eSport industriju i sve druge moderne industrije i sektore.

Moderna pravna profesija i njezina budućnost teško se može zamisliti bez interneta stvari (IoT), virtualne stvarnost u stvarnom vremenu i svega drugog što nam tehnologija budućnosti donosi.

Uloga modernizirane pravne profesije u pravnoj regulativi i brzorastućoj aktivnosti spajanja i preuzimanja biti će sve značajnija.

Jedan od bitnih trendova razvoja prave profesije je uvođenje legal tech alata kao standardiziranog alata u pravnu industriju.

Korisničko iskustvo autora ovog članka počelo je prije tridesetak godina prvim programom za pisanje na računalu te se prolazom kroz različite razvojne faze softverskih i hardverskih tehnologija nastavilo današnjom uporabom AI tehnologije.

Iako je vladajuća tehnologija u uporabi jednog dijela pravne profesije i dalje uredski program za obradu teksta i upravljanje predmetima, a način vođenja popisa predmeta, obveza i sudskih rasprava uglavnom papirnati, ipak korisnici pravnih usluga koji su često moderno strukturirane i opremljene kompanije zahtjevaju uvođenje nove razine tehnološkog standarda kao preduvjeta da bi uopće koristili pravnu uslugu.

U posljednih nekoliko godina, pravna profesija dobila je računalne programe odnosno aplikacije namjenjene svih potrebnim pravnim poslovima, koje omogućuju automatizaciju izrade dokumenata, analizu ugovora, predviđanje očekivanih rezultata postupaka, e-komunikaciju, e-potpisivanje, automatiziranu predaju ovršnih i drugih prijedloga i dr.

Rezultati koje omogućuje primjena tehnologije u modernom pravnom okruženju, pokazuju da nisu točne bojazni nekih pravnih profesionalaca da će im tehnologija smanjiti posao, zaradu i broj zaposlenih, da će im „pametna“ tehnologija oduzeti poslovne mogućnosti.

Pokazalo se upravo suprotno, da se modernim pružateljima pravnih usluga otvaraju nove poslovne mogućnosti osobito ako se radi o modernim, strukturiranim i tehnološki opremljenim korisnicima, neovisno o njihovoj veličini, koji i sami traže takvu pravnu uslugu.

Tehnološki razvijene kompanije kao svoje partnere u svim sferama rada pa tako i u dijelu pružanja pravnih usluga tražit će samo one koji su im spremni pružiti upravo takvu, brzu i efikasnu uslugu.

Pored navedenog, ne samo da će nove tehnologije pomoći pravnoj profesiji da postane i ostane moderna usluga već će upravo tehnologija stvoriti mnogo novih poslova za pravnike, jer već sada otvara brojna pravna i zakonodavna pitanja koja uključuju pravno uređivanje, licenciranje, vlasnička prava, patentne zahtjeve, privatnost, odgovornost, kibernetičku sigurnost i niz povezanih pitanja.

Autor: Petar Petrić, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o.