Uloga prava u stvaranju boljeg poslovnog okruženja

Prema istraživanju The Economist Intelligence Unit: „Risk and and Return – Foreign Direct Investment and the Rule of Law“, 2015. čak 93% korporacija sustavno analizira uvjete vladavine prava uključujući i efikasnost pravosuđa u državama u koje ulažu ili namjeravaju ulagati.

Vladavina prava je među prva tri elementa koji kompanije razmatraju prije izravnih ulaganja.

Dakle, tri najvažnija elementa vladavine prava koja su bitna poslovnim subjektima su:

– integritet u zemlji u koju se ulaže (nedostatak korupcije)

– stabilnost – politička i društvena stabilnost

– transparentnost u donošenju propisa

Ali to je samo dio priče o utjecaju prava na gospodarstvo. Osim što je poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava bitna za ulagače, potrošače i cjelokupno gospodarstvo, puno je faktora koji su još značajniji za stvaranje boljeg poslovnog raspoloženja i okruženja.

Što će se dogoditi s pravnim uslugama, s uslugama koje pružaju odvjetnici, koji su novi financijski modeli poslovanja na tržištu pravnih usluga, prijeti li virtualni svijet opstanku tradicionalnih pravnika, pitanja su na koja odgovore pokušavaju dati pravni teoretičari ali i praktičari kojima su odgovori na navedena pitanja ključni za budućnost njihovih karijera i poslovnih modela.

Pravni poslovni model ostao je uglavnom nepromijenjen više od 100 godina.

Budućnost pravne industrije koja je u osnovi industrija pravnih usluga s korisnicima koji su u velikom dijelu upravo poduzetnici i gospodarstvenici, sastoji se u fleksibilnosti odvjetničke i sveukupne pravne profesije.

Jedno je sigurno, strojno učenje, robotika, umjetna inteligencija, promijenit će gotovo svaki segment rada od proizvodnih do uslužnih djelatnosti, pa tako i pravne profesije.

Tehnološki napredak, AI, blockchain, kod nekih pripadnika pravne profesije izaziva strah a kod drugih budi optimizam. Jedni tvrde da će mnogi postati ekonomski višak, a drugi da će stvoriti nove poslove i pogodnosti kao što je oslobođenje od mnogih tehničkih poslova, te time više vremena za druge, složenije i smislenije pravne poslove.

Uključivanjem odgovarajućih naprednih tehnoloških inovacija, odvjetnička društva i pravni odjeli postat će učinkovitiji, omogućiti kreativniji rad i bolje rezultate pravnih timova. U konačnici, bolje pružanje pravnih usluga korisnicima njihovih usluga.

Za opstanak pravne profesije veliki značaj ima i humanizacija pravne profesije.

U čemu se sastoji humanizacija pravne profesije? Dio odgovora na to pitanje daju neka velika britanska odvjetnička društva, koja svoje mlade odvjetnike upućuju na edukacije na kojima razvijaju meke vještine, posebno komunikaciju, osnažuju njihovu emocionalnu inteligenciju. 

Veliki izgledi za opstanak i humanizaciju pravne profesije daju se  medijaciji kao efikasnom načinu prevencije i rješavanja sporova.

Unatoč nespornoj činjenici da su državni sudovi važan dio sustava, medijacija, kao način prevencije i rješavanja sporova, nudi strankama učinkovit proces rješavanja problema tamo gdje stranke u sporu žele spor riješiti mirno uz pomoć treće strane (medijatora) koja nema ovlasti nametnuti nagodbu strankama u sporu.

Glavna razlika između medijacije i suđenja jest da se kroz postupak medijacije uz pomoć medijatora postiže sporazum koji je rezultat slobodne volje stranaka, za razliku od sudskog spora koji rezultira obvezujućom odlukom koja je izvan volje i kontrole stranaka u postupku.

U mnogim najrazvijenijim pravnim i ekonomskim sustavima medijacija je postala primarni način rješavanja sporova.

U čemu je prisutna humanizacija prava i pravne profesije, kada se radi o medijaciji? Pa upravo u povećanju pristupa pravdi stranaka bez obzira na socioekonomski status.

I dalje će se nastaviti medijacije na sudovima ali će stranke sve češće birati privatnu medijaciju izvan sudova ili internetsko, online rješavanje sporova.

Također, ne treba zanemariti niti činjenicu da danas stranke i u svom osobnom ali i u poslovnom životu traže brža rješenja spora te da nisu voljna čekati i po nekoliko godina za rješenje spora, koje rješenje je, pored toga, za njih do kraja neizvjesno.

Moderno vrijeme nosi sa sobom bržu komunikaciju, brže poslovne procese, potrebu brzih odluka i reakcija pa samim time i bržih rješenja potencijalnih konflikata ili sporova među strankama, a to im omogućuje upravo medijacija.

Dok suci i odvjetnici parničari obično cijene medijaciju zbog svoje brzine, povjerljivosti i učinkovitosti u postizanju nagodbe, stranke,  za koje su sudski sporovi učestala posljedica života i poslovanja, sve više prepoznaju vrijednost medijacije kao načina da istraže i nađu kreativna rješenja koja vode do sporazuma. Uz savjete svojih odvjetnika i zastupnika informiranih o medijaciji, stranke koje čak i nisu navikle na efikasno rješavanje svojih sporova, otkrivaju ovu privlačnost medijacije.

Pravni profesionalci osobito odvjetnici već se danas moraju bolje upoznati s tim novim uslugama koje traže korisnici tih usluga osobito iz gospodarstva. Svijet se mijenja i rad sa strankama je sve suptilniji i kompleksniji. To zahtjeva od odvjetnika kao pravnih profesionalaca kontinuirano i sustavno stjecanje novih znanja, vještina i ponašanja.

Uloga prava i pravne profesije u pomoći gospodarstvu u vrijeme krize

Kriza s kojom se trenutno suočavamo nije klasična ekonomska kriza. Razlozi krize što je pogodila gospodarstva diljem svijeta pa tako i naše je potpuno egzogenog karaktera u odnosu na gospodarske procese. Radi se o epidemiološkom razlogu, koji je u gospodarstvu doveo do vrlo specifičnog utjecaja na ponudu – do gotovo potpune zabrane proizvodnje i pružanja usluga. Pad prihoda gospodarskih subjekata, gubitak posla, otpuštanja, poteškoće s otplatom kredita, leasinga u takvim uvjetima uopće nisu posljedica pogrešnih odluka poduzeća ili njihovog lošeg poslovanja, ili pogrešne reakcije potrošača ili države, već posljedica egzogeno nametnutih ograničenja.

Naši kao i svi svjetski gospodarstvenici su se preko noći našli u vrlo teškom položaju jer su bez svoje krivnje i bez gospodarskih razloga došli u situaciju da ne mogu funkcionirati i to većina uopće a jedan dio djelomično, i to je trajalo jako dugo a nekima i danas. Takav rizik nastalih posljedica prouzročenih uzrokom izvan gospodarskih nije se mogao predvidjeti ni u jednom poslovnom planu. Uostalom nije ga mogla niti ga je predvidjela niti država u planiranju i donošenju proračuna.

Gospodarstvenici se tijekom cijelog ovog razdoblja koje će još trajati, susreću s velikim problemima zbog nemogućnosti poslovanja, smanjene naplate dospjelih potraživanja, nedostatka obrtnog kapitala, nemogućnosti isplate svojih radnika i kooperanata, a najviše potpunom neizvjesnošću i nemogućnosti planiranja vremena i intenziteta trajanja tog zastoja u poslovanju i cijelom gospodarstvu.

Međutim poduzetnici su ljudi naučeni biti posebno izdržljivi na mnogobrojne promjene uvjeta poslovanja.

Pandemija možda jednog dana i stagnira ali ekonomske posljedice će se i dalje razvijati kroz duže razdoblje Sigurno će nastati određena šteta na ljudskom i financijskog kapitalu, ali ako se gospodarstvo oporavi pa makar i na štetu sadašnjih i budućih poreznih obveznika, to ne mora biti nužno loše.

Već smo svjedoci kratkoročnih prilagodbi. Restorani su razvili sustave dostave hrane, poduzetnici se masovno koriste videokonferencijama, sportski terapeuti nude mrežne treninge.

Svjedoci smo prekonoćnih prilagodbi i promjena u našim životima i u poslovanju. U svim područjima društvenog života dolazi do promjena koje su se dugo i uporno odgađale. Premda su nam online platforme već duže vrijeme na dohvat ruke, online je željeli to ili ne, postalo „new normal“. Brojne usluge koje se ranije nisu nudile online, sada se nude, pa tako to čine škole, upravna tijela, čak se i vjenčanja mogu obaviti online. Svi sastanci se vode online, sklapaju se pravni poslovi i daju pravni savjeti, čak se i sporovi rješavaju online.

Dugoročno ćemo imati sporije, ali važne promjene. Ekonomija će se prilagoditi.

Letit ćemo manje, putovat ćemo manje. Rad na daljinu znači manje putovanja, manje vožnje, više vremena provedenog kod kućei uredu.

Kada kupuju sljedeći dom, ljudi će više razmišljati o ovakvim stvarima.

Alternativni načini prijevoza – bicikli, e-bicikli, skuteri potencijalni su pobjednici.

U ovom razdoblju posebno je važna uloga odvjetničke i cijele pravne profesije u pružanju savjeta i pomoći poduzetnicima, o tome što im je nužno i žurno činiti u ovim kriznim vremenima i na što trebaju biti spremni. Poslovanje je u manjoj ili veći mjeri usporeno, no odgovori na brojna pravna pitanja traže brzinu. Unatoč pravovremenim mjerama Vlade i nadamo se sveopćoj međusobnoj toleranciji, razumijevanju i solidarnosti, poduzetnicima upravo sada treba donošenje poslovnih odluka i njihova realizacija.

Velik je broj poduzetnika koji su nakon početnog šoka, vrlo aktivni i koji nastoje pronaći nove načine poslovanja koji bi im pomogli da prebrode ovu krizu.

Tako sve veći broj trgovaca u ovoj krizi prodaje svoju robu ili pruža svoje usluge online, putem webshopa. Pokretanje webshopa je posebno zanimljivo u ovo teško i neizvjesno doba za male i srednje poduzetnike s obzirom na okolnosti uzrokovanih pandemijom.

Osim u ovim izvanrednim okolnostima, prednost web prodaje je i inače u tome što webshop podrazumijeva znatno manje troškove održavanja od fizičke trgovine, dostupnost robe / usluga kupcima svakodnevno (0-24) te jednostavan doseg većeg broja kupaca, uključujući i kupce u inozemstvu.

Prije svega potrebno je zadovoljiti određene tehničke uvjete da bi webshop uopće krenuo funkcionirati, a koji uključuju pribavu domene, hosting rješenje (server) te izradu dizajna i funkcionalnosti webshopa.

Nakon toga je posebnu pozornost potrebno obratiti na niz propisa koje je potrebno poštovati prilikom poslovanja putem webshopa pa tako treba poštovati odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Direktive o zaštiti potrošača, Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, kao i odredbi općih zakona, kao što su Zakon o obveznim odnosima i Zakon o trgovini. Također, posebno treba obratiti pozornost na Uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Dakle, velik broj pitanja poduzetnika upućenih pravnim profesionalcima od početeka krize pa sve do danas, odnose se na dilemu da li je moguće poslovanje brzo prebaciti online u formu web trgovine? Najkraći odgovor bio bi: Moguće je, uz odgovarajući pravni i tehnički support.

Drugo pitanje koje je jednako aktualno je pravna reguliranost rada od kuće sada popularnog homeoffice gdje se otvara niz pravnih ali i praktičnih pitanja.  Rad od kuće je u cijelom proteklom razdoblju silom prilika postao uobičajeni način obavljanja rada za veliki broj ljudi te je dana preporuka da svi poslodavci koji su to u mogućnosti učiniti organiziraju rad od kuće.

Što to u praksi znači? Dakle, iako je Zakonom o radu propisano da je potrebno u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada sklapati ugovor odnosno aneks ugovora o radu s radnikom, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je dalo uputu da to u ovim okolnostima neće biti potrebno.

Pri tome postoji obveza poslodavca da takvom radniku osigura uvjete za rad, da vodi brigu o organizaciji posla i sigurnosti radnika, opremi potrebnoj za obavljanje rada te radnom vremenu i odmorima koje je dužan osigurati u skladu sa odredbama Zakona o radu. Jednako tako, postoji obveza radnika da poštuje i izvršava obveze iz radnog odnosa s dužnom pažnjom te da vodi pri tome računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika.

Očekivana dugotrajnost takve potrebe rada od kuće upravo je dovela do pokretanja promjena odredbi Zakona o radu koje se odnose na rad od kuće.

Cijeli je niz drugih pitanja na koje poduzetnici od pravnih profesionalaca traže odgovore i to brzo i efikasno.

Tako su pitanja iz područja ugostiteljskih i turističkih, transportnih i prijevozničkih djelatnosti vrlo česta i zahtjevaju složena tumačenja a istodobno trenutna rješenja.

I ovaj put se poduzetnici pokazuju kao najžilaviji i najpoduzetniji dio društva koji nemaju drugu mogućnost nego ići naprijed.

Kako pravna profesija može odgovoriti ovim novim izazovima i uslugama koje se od nje traže?

Brza modernizacija u strukturi i opremi, cjelodnevna i kontinuirana dostupnost putem e-pošte, telefona i video linkova, još bolja komunikacija zahvaljujući novim tehnologijama.

Pravna profesija mora biti potpuno spremna za modernu on-line komunikaciju,  a sudovi bi se trebali pripremiti i biti spremni organizirati on-line suđenja putem neke od on-line platformi. Medijacija je već moguća na on-line način kao učinkovit i brz način rješavanja svih vrsta sporova.

Postojeća situacija nas je sve zapravo snažno pomaknula i pretvorila u trenutno potpuno funkcionalna internetska, digitalna odvjetnička društva i odvjetnike uz istodobno poslovanje i na dosadašnje konvencionalne načine.

Pravni profesionalci koji su ovakav način rada i funkcioniranja gradili i prije nastanka ove korona krize, u krizi su se dosta lako prilagodili i preusmjerili na on-line rad i rad od kuće, a manje na rad iz ureda.

Svijet prava više nikad neće biti isti

Tvrdi se da iza ove krize više ništa neće biti kao što je bilo. Potakla nas je i potaknut će nas na ubrzane pozitivne promjene. Ovih dana i unatoč svim pa i dvostrukim poteškoćama, svjedoci smo sjajnih ljudskih pojedinačnih i kolektivnih napora, požrtvovnosti, zajedništva, solidarnosti i humanosti. Ako posljedice ovih događanja primijenimo na pravnu profesiju i pridodamo im još i snažne moderne tehnologije koje su ubrzano implementiraju u pravu, pravnicima se pruža velika šansa da ovo vrijeme iskoristite da postanu moderni pravnici 21. stoljeća, oni koji će umjesto za nezadovoljne, raditi isključivo za zadovoljne stranke.

Svijet prava više nikada neće biti isti.

Iako se prije činilo nezamislivim zamisliti svijet u kojem su sudovi zatvoreni, a pristup pravdi strogo ograničen, koronavirus je donio taj svijet.

Nadamo se da će 2020. godina biti godina kojom će se sudovi inovirati kako bi služili ljudima na daljinu, a odvjetnici će naučiti nove vještine za daljinsko služenje klijentima.

Sudovi bi konačno trebali postati usluga, a ne mjesta i građevine.

Pravni stručnjaci trebali bi iskoristiti priliku za trajno uključivanje tehnologije u svoju praksu. Koncepti koji mogu ubrzati pravdu, poput on line saslušanja i komunikacije, trebali bi postati uobičajeni ali ne samo za vrijeme primjene mjera u vrijeme pandemije nego posebno nakon završetka pandemije.

Pravda će se odvijati u virtualnoj sudnici prije nego što se očekuje.

Ali ovo je tek početak. Nema razloga da na sudskim raspravama i suđenjima moraju svi biti fizički prisutni. Rezultat bi trebao da se virtualno saslušavaju svjedoci, očituju odvjetnici, raspravu vodi sudac, u sustavima gdje postoji porota na isti način sudjeluje i porota.

Sve to zahtjeva i tehničke i pravne izazove.

Rekao bi da je pravda već krenula putem virtualne pravde prije naše nedavne krize. Međutim, pandemija će nas sigurno natjerati da ubrzamo tempo.

Ukratko, očekujem porast odvjetnika koji radi na daljinu, što bi trebalo smanjiti troškove i povećati učinkovitost.

Pravne usluge koje omogućuju tehnologiju postat će važne za odvjetničke tvrtke i klijente.

Kao što koronavirus zahtjeva od gospodarskih subjekata diljem svijeta da razmisle o tome kako će nastaviti poslovati na održiv, ekonomičan način. Odvjetničke tvrtke rade isto. Klijenti sve više traže praktične, pristupačne pravne usluge kojima mogu pristupiti s bilo kojeg mjesta, a tehnologija će igrati rekao bi ključnu ulogu u ispunjavanju tih zahtjeva.

Baš kao što odvjetnik sredinom 20. stoljeća nije mogao niti zamisliti mogućnost trenutačnog prosljeđivanja pisma drugom odvjetniku putem e-pošte, niti mi ne znamo što će točno biti u budućnosti pravne profesije. Ali ono što s velikom sigurnošću možemo predvidjeti,  jest da će pravna profesija izgledati dramatično drugačije u skoroj budućnosti.

Ono što također možemo sigurno reći je da o brzini kojom će odvjetnička društva usvajati primjenu Artificial Intelligence (AI) platformi, neće određivati odvjetnička društva već kupci njihovih usluga, njihove stranke, gospodarstvo, poslovni klijenti. Upravo će korporacije, poslovni subjekti koji su stranke odvjetničkih društava, sami zahtijevati da njihova odvjetnička društva koriste te tehnologije jer neće htjeti platiti veće troškove koji nastaju kada to obavljaju fizičke osobe.

Pri tome se smatra da će IT stručnjaci biti nužni za daljnji moderan razvoj pravne profesije i čini se da će odvjetnicima i odvjetničkim društvima i drugim pravnim profesionalcima biti potrebna uska suradnja s IT sektorom kako bi opstali u modernom svijetu pružanja pravnih usluga osobito gospodarskim subjektima.

Autor: Petar Petrić, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o