Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku 1/ E-KOMUNIKACIJA sa sudovima

Od 1. rujna 2019. godine primjenjuju se izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku. S obzirom da je riječ o prvim izmjenama i dopunama nakon šest godina, riječ je o poprilično opširnom tekstu.

Veliki dio izmjena i dopuna ZPP-a odnosi se na elektroničku komunikaciju sa sudovima, koja se uvodi kao obveza za sve sudove.

Također, propisano je kako su i sva državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici te pravne osobe uvijek dužni podneske podnositi u elektroničkom obliku te im sudovi jednakim putem i dostavljaju pismena.

U slučaju da su obje stranke u postupku zastupane po odvjetnicima, sud više neće nalagati eventualnu neposrednu dostavu među strankama već će stranke odnosno punomoćnici komunicirati elektroničkom komunikacijom.

U slučaju da netko od obveznika elektroničke dostave podnesak ne podnese u elektroničkom obliku, sud će naložiti da se u roku od osam dana podnesak dostavi u elektroničkom obliku, a u suprotnom će se podnesak smatrati povučenim.

U ovom trenutku elektronička komunikacija je moguća samo s Trgovačkim sudovima te Općinskim sudom u Novom Zagrebu i Općinskim sudom u Koprivnici, dok će ostali općinski sudovi tek biti uvršteni u sustav elektroničke komunikacije.

Sudovi će putem informacijskog sustava slati adresatima pismena u sigurne elektroničke pretince te adresati imaju rok od 15 dana za preuzimanje pismena, odnosno ako pismeno ne preuzmu u roku od 15 dana smatrat će se da je dostava obavljena istekom 15. dana od dana kad je pismeno stiglo u pretinac. Radi sigurnosti svaki adresat će istodobno sa slanjem pismena u pretinac od informacijskog sustava primiti i informativnu poruku na odabranu adresu elektroničke pošte, uz upozorenje na pravne posljedice u slučaju da se pismeno ne preuzme u roku od 15 dana.

Elektroničkom komunikacijom obavlja se i osobna dostava.

S ciljem također modernizacije postupanja, jedna od izmjena ZPP-a predviđa i mogućnost da se ročište odredi na daljinu uz korištenje odgovarajućih audiovizualnih uređaja, ili da se na taj način izvede pojedini dokaz. Audiovizualnim sredstvima poslužiti će se, kada to bude moguće, i zamoljeni sud kada se traži izvođenje dokaza saslušanjem.

Iva Babić, mag.iur.