ZASTOJ PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

14. travnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a kojim uređuje postupanja Financijske Agencije u posebnim okolnostima. Navedeni prijedlog Vlada je usvojila na telefonskoj sjednici te je isti uputila u hitnu saborsku proceduru.

Dopunama Zakona predlažu se mjere kojima bi se pokušalo olakšati položaj fizičkih osoba kojima u trenutku kada su zbog posebnih okolnosti primanja smanjena, dio primanja odlazi na podmirivanja ovrha.  Glavna mjera kojom se nastoji postići olakšavanje se sastoji u određivanju privremenog zastoja dok traju posebne okolnosti.

Čl. 25. prijedloga Zakona utvrđeno je da posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Predloženo je trajanje posebnih okolnosti od dana stupanja na snagu ovog Zakona do isteka roka od 3 mjeseca nakon njegovog stupanja na snagu, a što se može produžiti odlukom Vlade.

Također, kao dodatna olakotna okolnost građanima, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti neće biti obračunata zatezna kamata.

Ipak, dopunom Zakona predviđeno je da Agencija neće zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi:

  • namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,
  • namirenja druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,
  • namirenja tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine,
  • namirenja po mjerama osiguranja iz kaznenog postupka,
  • namirenja u slučaju ovrhe po računu specifične namjene.

Potrebno je istaknuti da će za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Fina zaprimati osnove za plaćanje koje će zavesti u Očevidnik, ali će zastati s daljnjim postupanjem po istima do isteka roka kojim je određen privremeni zastoj, te da se navedene mjere odnose samo na fizičke, ali ne i na pravne osobe.

Očekuje se donošenje Zakona po hitnoj proceduri na sjednici Sabora koja je u tijeku, te stupanje Zakona na snagu prvoga dana od dana njegove objave u Narodnim novinama zbog posebnih okolnosti uslijed pojave bolesti COVID-19.

Autorica: Valentina Koturić Dumanowska, mag.iur