IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA i ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU – na što obratiti pozornost?

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima je djelomično stupio na snagu 20.04.2019. godine, dok pojedine odredbe stupaju na snagu 01.05.2020. godine odnosno 01.01.2021. godine. Paralelno s izmjenama ZTD-a, stupile su na snagu i izmjene Zakona o sudskom registru.

Što nam novo izmjene i dopune donose?

Jedna od atraktivnijih izmjena svakako je omogućavanje osnivanja društava s ograničenom odgovornosti i jednostavnog društva s ograničenom odgovornosti on-line.

On-line osnivanje d.o.o. i j.d.o.o.-a trebalo bi krenuti od 01.09.2019. godine, a u međuvremenu će biti donesen Pravilnik kojim će se podrobnije regulirati postupak osnivanja. Naime, izmjenama ZTD-a i Zakona o sudskom registru uvedena je mogućnost osnivanja trgovačkog društva na daljinu za d.o.o. i j.d.o.o. Prijava će se podnositi elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra ili preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START.

Što je sustav START? Riječ je o jedinstvenom informacijskom sustavu uspostavljenom za elektroničko pokretanje poslovanja sukladno Odluci Vlade RH, a koji će redovito održavati i razvijati FINA.

Elektronski postupak osnivanja d.o.o.-a ili j.d.o.o.-a pokreće se kada sustav sudskog registra zabilježi da su svi osnivači i članovi uprave podnijeli prijavu za upis osnivanja. U elektronskom postupku osnivanja odluke će registarski sud izdavati kao elektroničke isprave potpisane naprednim elektroničkim potpisom te će biti dostavljane podnositelju prijave putem sustava sudskog registra. Za pristup sustavu sudskog registra biti će potrebna vjerodajnica NIAS-a značajne ili visoke razine sigurnosti, uz prethodnu autentifikaciju i autorizaciju. Odluke i druga pismena će također podnositelju prijave biti dostavljana elektronski. Ako primatelj ne preuzme pismeno u roku od osam dana od kada je isto dostupno u sustavu sudskog registra, smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmog dana. O tome će biti izdana potvrda i dostavljena na adresu elektroničke pošte koju je podnositelj naveo u prijavi.

Jedna od novosti koja se odnosi na ubrzanje postupka osnivanja društava je i skraćivanje roka za donošenje rješenja o upisu u registar koji je sada 5 radnih dana od podnošenja uredne i potpune prijave, umjesto dosadašnjih 15 dana.

U javnosti je u pojedinim medijima pogrešno interpretirana izmjena koja se odnosi na temeljni kapital d.o.o.-a odnosno da taj temeljni kapital iznosi 5.000,00 kn umjesto dosadašnjih 20.000,00 kn.

Takva informacija nije točna. Naime, minimalni temeljni kapital d.o.o. ostaje u istom iznosu od 20.000,00 kn, samo će biti omogućeno da poduzetnici prilikom osnivanja uplate samo ¼ odnosno 5.000,00 kn, a ostatak kroz godinu dana od osnivanja d.o.o.-a.

Pojednostavljenje postupka osnivanja društava očituje se i u brisanju odredaba o rezervaciji imena društva. S ciljem pojednostavljenja izmijenjene su i odredbe koje se odnose na određivanje djelatnosti koje će društvo obavljati. Naime, više djelatnosti neće biti regulirane društvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju, već se o tome donosi posebna odluka. Iako je cilj takve izmjene jeftinija i brža doregistracija djelatnosti, propisano je da se odluka o djelatnosti donosi na jednak način kao i društveni ugovor i mijenja većinom koja je potrebna za izmjenu društvenog ugovora. 

Također, od 01.12.2019. godine biti će omogućeno preuzimanje izvadaka iz sudskog registra u elektroničkom izvorniku putem internetske stranice sudskog registra.

Izmjenama se olakšava ne samo osnivanje, već i prestanak društava (d.o.o. i j.d.o.o.). Naime, uvodi se institut prestanka društva po skraćenom postupku, bez likvidacije. Za prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije potrebno je donošenje odluke o takvom prestanku od strane svih članova društva u kojoj je potrebno navesti, između ostalog, i plan raspodjele imovine društva. Postupak skraćenog prestanka društva biti će moguć samo u slučaju da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima, kao i da nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima. Također, svaki član se posebnom izjavom mora obvezati podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Iva Babić, mag.iur.